Chưa được phân loại

Tác dụng của axit Hổ Phách batic

ĐÔI ĐIỀU VỀ HỔ PHÁCH BALTIC. . Tác dụng của axit hổ phách Axit succinic còn có tên là axit hổ phách đã và đang được người châu Âu sử dụng như là một loại kháng sinh tự nhiên và là một thứ thuốc chữa bệnh tổng hợp trong suốt nhiều thế kỷ. Hổ phách Baltic tự nhiên có hàm …