hổ phách thật giả

AMBER CÓ XỬ LÝ

AMBER CÓ XỬ LÝ

Amber enhancement ( amber có xử lý) : Có nhiều cách để "xử lý" amber, cách thức rất đa dạng và tùy thị hiếu của thị trường, muốn kiểu gì thì xử lý kiểu ấy. Đa phần người ta xử lý amber để tăng độ trong (clarity), độ cứng (hardness), tạo form dễ dàng để làm trang sức ( form), khắc phục các khiếm …

KINH NGHIỆM CHỌN VÒNG CHO BÉ ĐỂ CÓ TÁC DỤNG TỐT

CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHỌN VÒNG HỔ PHÁCH. Cm mua vòng Hổ Phách nên tìm hiểu chất lượng trước khi tìm hiểu giá. Vì mua cho con đeo là để có td tốt cho sức khoẻ chứ k phải là đeo theo phong trào hay chỉ là trang sức. Chỉ Hổ Phách tại vùng biển Baltic mới có td chữa bệnh mà hổ phách tại các vùng khác …