Hổ phách tự nhiên và hổ phách đã xử lý

AMBER CÓ XỬ LÝ

AMBER CÓ XỬ LÝ

Amber enhancement ( amber có xử lý) : Có nhiều cách để "xử lý" amber, cách thức rất đa dạng và tùy thị hiếu của thị trường, muốn kiểu gì thì xử lý kiểu ấy. Đa phần người ta xử lý amber để tăng độ trong (clarity), độ cứng (hardness), tạo form dễ dàng để làm trang sức ( form), khắc phục các khiếm …