tác dụng của hổ phách baltic

ĐÔI ĐIỀU VỀ HỔ PHÁCH BALTIC

ĐÔI ĐIỀU VỀ HỔ PHÁCH BALTIC. Có nhiều loại hổ phách được lấy từ các vùng khác nhau trên khắp thế giới. Tuy nhiên, loại hổ phách mà được biết tới rộng rãi nhất là hổ phách lấy từ vùng Baltic ở châu Âu. Nó là nhựa cây hóa thạch (trải qua hàng chục triệu năm) của một loại cây cổ đã bị tuyệt chủng. Hổ …