Cách nhận biết hổ phách

AMBER CÓ XỬ LÝ

AMBER CÓ XỬ LÝ

Amber enhancement ( amber có xử lý) : Có nhiều cách để "xử lý" amber, cách thức rất đa dạng và tùy thị hiếu của thị trường, muốn kiểu gì thì xử lý kiểu ấy. Đa phần người ta xử lý amber để tăng độ trong (clarity), độ cứng (hardness), tạo form dễ dàng để làm trang sức ( form), khắc phục các khiếm …

THỬ AMBER THẬT HAY GIẢ

Các phương pháp thử đều dựa trên thuộc tính của Amber, chứ ko phải loại đá nào cũng mang ra chiếu đèn UV rồi thử hóa chất, rồi đốt, rồi hư hết đá. Rồi thấy thiên hạ đeo đá, cũng mang về đeo, rồi hư hết người (haha, tốt người thì xấu ta, mà tốt ta thì có thể xấu người). Căn bản có 2 loại thử : thử …